Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fi’il Mazid Biharfin Wahidin (Fi’il Tsulatsi dengan Tambahan 1 Huruf)

Fi'il mazid biharfin wahidin sebagaimana namanya adalah fi'il yang mendapatkan tambahan satu huruf. Pembahasan ini merupakan bahasan bagian kedua dari kitab Matan Bina' wal asas. Berikut pembahasannya. 

1.      Bab af’ala yuf’ilu (افعل – يفعل - افعالا)

Wazan ini setimbang dengan contoh: اكرم – يكرم – اكراما

Tanda wazan ini adalah bentuk fi’il madhinya terdiri dari 4 huruf asli dengan tambahan hamzah di awalnya. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan makna muta’addi (litta’diyah). Kadang-kadang bermakna fi’il lazim.

Contoh untuk yang bermakna muta’addi : اكرم زيد عمرا

Contoh untuk yang lazim : اصبح الرجل

2.       Bab فَعَّل – يُفعِّلُ – تَفْعِيْلًا

Wazan ini setimbang dengan contoh: فرح – يفرح – تفريحا

Tanda wazan ini adalah bentuk fi’ilnya terdiri dari 4 huruf dengan tambahan satu huruf sejenis ‘ain fi’ilnya.

Wazan ini memiliki makna littaktsir (menunjukkan makan banyak / berulang-ulang).

Contoh:

طوّف زيد الكعبة

موّت الإبل

غلّق زيد الباب

3.      Bab yang ketiga فاعل – يفاعل – مفاعلة

Wazan ini setimbang dengan contoh: قاتل – يقاتل – مقاتلة

Fi’il ini memiliki tanda fi’il madinya terdiri dari 4 huruf dengan tambahan huruf berupa alif diantara fa’ dan a’in fi’il.

Wazan ini bermakna lilmusyarokah, yakni menunjukkan makna hubungan saling diantara dua hal. Atau juga bermakna hubungan searah (bukan saling).

Contoh yang bermakna saling: قاتل زيد عمرا

Contoh yang bermakna hubungan searah: قاتلهم الله

 

Post a Comment for " Fi’il Mazid Biharfin Wahidin (Fi’il Tsulatsi dengan Tambahan 1 Huruf)"