Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian dan Jumlah Bab Fi’il Tulatsi Mujarrad (Terjemah dari Matan Bina’ Wal Asas)

Fi’il tsulati mujarrad merupakan fi’il yang terdiri dari 3 huruf dan belum mendapatkan tambahan. Pembahasan ini dalam kitab Matan Bina’ wal Asas terdiri dari 6 bab. Berikut pembahasannya.

1.       Bab yang setimbang dengan fa’ala yaf’ulu (فَعَل-يفعُل)  wazannya: نَصَرَ - يَنْصُرُ

Ciri bab ini adalah ‘ain fi’ilnya fathah pada saat berbentuk madhi dan a’in fi’ilnya dhommah saat berbentuk fi’il mudhori’.

Bina’ ini biasanya menunjukkan makna litta’diyah tapi kadang-kadang bermakna lazim. Contoh untuk yang muta’addi: نصر زيد عمرا

dan contoh untuk yang lazim: خرج زيد   

2.       Bab yang setimbang dengan fa’ala yaf’ilu (فَعَلَ - يَفْعِلُ). wazannya: ضرب - يضرب  tandanya adalah a’in fiil ketika madhi fathah dan kasrah ketika mudhori’. Bentuk ini biasanya bermakna muta’addi.

Bina’ ini biasanya untuk fi’il mutaaddi, tetapi terkadang untuk fi’il lazim

contoh yang mutaaddi: ضرب زيد عمرا

contoh yang lazim : جلس زيد

3.       Bab yang setimbang dengan fa’al – yaf’alu (فَعَلَ - يَفْعَلُ) wazannya: فَتَحَ – يَفْتَحُ

Tanda wazan ini adalah ‘ain fi’ilnya fathah ketika madhi maupun mudhori tapi dengan catatan ‘ain atau lam fiilnya salah satu dari huruf halaq (ح خ ع غ ء ه).

Bina’ ini biasanya digunakan untuk fi’il mutaaddi, tetapi kadang fi’il lazim

Contoh yang mutaadi : فتح زيد الباب

Contoh yang lazim : ذهب زيد

4.       Bab yang setimbang dengan fa’ila – yaf’alu (فَعِلَ - يَفْعَلُ) wazannya:  عَلِمَ – يَعْلَمُ

Tanda wazan ini adalah a’in fiilnya berharokat kasroh ketika madhi dan fathah ketika mudhori’.

Bina’ ini biasanya digunakan untuk fi’il mutaaddi, tetapi terkadang untuk fi’il lazim.

Contoh untuk fi’il mutaaddi: علم زيد المسألة

Contoh untuk fi’il lazim : وجل زيد

5.       Bab yang setimbang dengan fa’ula – yaf’ulu (فَعُلَ - يَفْعُلُ). wazannya: حَسُنَ – يَحْسُنُ

Tanda wazan ini adalah ‘ain fi’ilnya dhommah baik ketika madhi maupun mudhori’.

Bina’ ini mutlak digunakan pada fi’il lazim. Contoh: حَسُنَ زَيْدٌ

6.       Bab yang setimbang dengan fa’ila yaf’ilu (فَعِلَ - يَفْعِلُ). wazannya: حَسِبَ – يَحْسِبُ

Tanda wazan ini adalah ain fi’ilnya berharokat kasroh baik ketika madhi maupun mudhori’.

Bina’ ini biasanya digunakan untuk fi’il mutaaddi, tetapi terkadang untuk fi’il lazim.

Contoh untuk fi’il mutaaddi: حسب زيد عمرا

Contoh untuk fi’il lazim : ورث زيد

 

Catatan: Fi’il Mutaaddi adalah fi’il yang membutuhkan maf’ul (objek kata kerja), sedang Fi’il lazim adalah fi’il yang tidak membutuhkan maf’ul.

Post a Comment for " Pengertian dan Jumlah Bab Fi’il Tulatsi Mujarrad (Terjemah dari Matan Bina’ Wal Asas)"