Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Soal Qowaidul Imla’ Tingkat MA (Versi Indonesia dan Arab)


Berikut kami sajikan soal mata pelajaran Qowaidul Imla' untuk kelas X Madrasah Aliyah maupun program yang setara seperti SMA dan Takhassus Ulya. Soal ini mengacu pada materi imla dalam kitab Qawaidul Imal karangan KH. Imam Zarkasyi Gontor. 

1.       Apa pengertian dan fungsi ilmu qowaidul imla’?

2.       Sebutkan 4 cara penulisan hamzah!

3.       Hamzah ditulis diatas alif pada berapa tempat? sebutkan beserta contohnya!

4.       Ada dua jenis hamzah, sebutkan perbandingan dan contohnya!

5.       Sebutkan alasan penulisan hamzah diatas wawu, sertakan contohnya!

6.       Ada berapa tempat hamzah ditulis diatas wawu?  sebutkan!

7.       sebutkan tempat hamzah ditulis sendirian!

8.       datangkan contoh dalam al-Quran penulisan hamzah diatas alif, ya, dan wawu, masing-masing tiga contoh!

9.       Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang bentuknya ada tetapi tidak dibaca ketika dilafazkan, sebutkan 3 contohnya!

10.   Apa yang anda ketahui tentang ziyadah? sebutkan contohnya!

 

1.    ماذا تعريف و وظائف علم قواعد الإملاء؟

2.    اذكر 4 كيفية كتابة الهمزة!

3.    ترسم الهمزة على الألف في أي مكان؟ اذكر مع الأمثال!

4.    اذكر مع الأمثال الفرق بين همزة الوصل و القطع!

5.    اذكر الآراء ترسم الهمزة على الواو، اكتب مع الأمثال!

6.    اذكر أماكن التي ترسم الهمزة مفردة!

7.    آت أمثال من القرآن رسم الهمزة على الألف و الياء و الواو. لكل قسم ثلاث أمثال!

8.    اكتب ثلاث أمثال من كلمات العربية التي رسم حرفه و لم يقرأ في اللسان!

9.    ما المراد بالزيادة؟

10.                       اكتب خمسة كلمات من أمثال الزيادة!

1 comment for "Contoh Soal Qowaidul Imla’ Tingkat MA (Versi Indonesia dan Arab) "