Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemah Kitab Qowaidul Imla’ KH. Imam Zarkasyi Gontor (Kaidah Penulisan Huruf Arab)


Bab 1: Kaidah Penulisan Hamzah

1.      Hamzah yang ditulis alif di awal kata

Hamzah di awal kata secara hakiki ditulis alif (ا), baik berupa hamzah qot’i maupun hamzah washli, dan dalam semua keadaan baik dhommah, fathah, kasroh.

contoh: اسم، أب، أخ، أخت، أم، إمام،

2.      Hamzah yang ditulis alif di tengah kata

Hamzah di tengah kata ditulis dengan alif (أ) pada 3 tempat:

a.       apabila hamzah berharokat sukun setelah fathah.

contoh: رَأْسٌ، كَأْس، بَأْس

b.      apabila hamzah berharokat fathah setelah fathah

contoh: سَأَلَ، مُتَأَمِّل، نَأَى، قَرَأَ

c.       Apabila hamzah fathah setelah huruf shohih yang mati

contoh: مرْأَة، مسْأَلة، يَسْأَل، نَشْأَة، فُجْأَة

3.      Hamzah ditulis wawu (ؤ) di tengah kata

Hamzah di tengah kata ditulis dengan wawu ada pada 5 tempat:

a.       Apabila hamzah sukun setelah huruf berharokat dhommah

contoh: لُؤْلُؤْ، يُؤْمِن، سُؤْلٌ، رُؤْيَة، سُؤْرٌ

b.      Apabila hamzah fathah setelah dhommah

contoh: مُؤَلِّف، سُؤَال، رُؤَال، يُؤَجّل، مُؤَوّل

c.       Apabila hamzah dhommah setelah sukun

contoh: أَرْؤُسٌ، هَاؤُمُ، يَلْؤُمُ، التُّضُاؤُل، التَّثَاؤُبُ

d.      Apabila hamzah dhommah setelah fathah dan tidak terdapat huruf layyin dan huruf mad (ا،و،ي) sebelum maupun setelahnya

contoh: يَؤُمُّ، لَؤُمَ، أَؤُلْقِي، أَؤُوِّلَ

e.       Apabila hamzah dhommah setelah dhommah

contoh: نُؤُمٌ، شُؤُنٌ

4.      Hamzah yang ditulis ya’ (ئ) pada tengah kata

Hamzah di tengah kata ditulis ya’ (ئ) pada 7 tempat:

a.       Apabila hamzah berharokat dhommah setelah harokat kasroh

contoh: مِئُوْنٌ

b.      Apabila hamzah berharokat fathah setelah kasroh

contoh: فِئَةٌ، نَاشِئَةٌ

c.       Apabila hamzah sukun setelah kasroh

contoh: بِئْرٌ، بِئْسَ

d.      Apabila hamzah kasroh setelah kasroh

contoh: مِئِيْنٌ، فِئِيْنٌ

e.       Apabila hamzah kasroh setelah dhommah

contoh: سُئِلَ، دُئِلَ

f.        Apabila hamzah kasroh setelah fathah

contoh: مُطْمَئِنّ، ضَئِيْلٌ

g.      Apabila hamzah kasroh setelah sukun (Shohih/mu’tal)

contoh: أَسْئِلَةٌ، مَسَائِلٌ، أَفْئِدَةٌ

5.      Hamzah yang ditulis sendirian (tidak diatas wawu, alif, dan nun) di tengah kata

Hamzah ditulis sendirian (ء) di tengah kata ada pada dua tempat:

a.       Apabila hamzah berharokat fathah dan sebelumnya ada huruf mad atau layin yang mati

contoh: تَفَائَلَ، جَزَاءَانِ، جَزَاءَيْن

b.      Apabila setelah hamzah terdapat huruf mad

contoh: سُوْءِي، رُءُوْسٌ، رَءُوْفٌ

6.      Hamzah yang ditulis di akhir kata

Ada 4 keadaan dalam menuliskan hamzah di akhir kata:

a.       Hamzah ditulis alif (أ) apabila huruf sebelumnya berharokat fathah

contoh: قَرَأَ، مَلْجَأَ، صَدَأَ

b.      Hamzah ditulis wawu (ؤ) harokat huruf sebelumnya dhommah

contoh: لُؤْلُؤٌ، التَّوَاطُؤُ

c.       Hamzah ditulis ya’ (ئ) apabila harokat huruf sebelumnya kasroh

contoh: مُنْشِئٌ، بَرِئٌ، مُبْتَدِئٌ

d.      Hamzah ditulis sendirian (ء) ada pada dua keadaan:

-          Apabila huruf sebelum hamzah berharokat sukun (mati) baik berupa huruf shohih maupun huruf illat

contoh: جُزْءٌ، جَزَاءٌ، بُطْءٌ

-          Apabila huruf sebelum hamzah berupa wawu bertasydid yang berharokat dhommah

contoh: التَّبَوُّءُ


Bersambung....

 

1 comment for "Terjemah Kitab Qowaidul Imla’ KH. Imam Zarkasyi Gontor (Kaidah Penulisan Huruf Arab)"